Avís Legal

La titular d’aquesta web és:

Identitat: VOL DE COLOMS SL

NIF: B17334822

Adreça: Crta. del Volcà Croscat, s/n  17881  Santa Pau

Tel.: 972680255

Email: info@voldecoloms.com

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, inscripció 1ª Volum 998, Full 53, Secció 8, Fulla GI 4389

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de VOL DE COLOMS SL.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que VOL DE COLOMS SL actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a VOL DE COLOMS SL.

VOL DE COLOMS SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

VOL DE COLOMS SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella.

Plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage