Dret de desistiment

Què és el dret de desistiment?

És el dret del consumidor a desdir-se de la contractació realitzada fora de l’establiment comercial (compres efectuades per telèfon o Internet) durant un període de 14 dies a comptar a partir del moment de la contractació.

D’acord amb l’article 103 l) del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries (en endavant “TRLGDCU”);

En els casos de data de reserva tancada, el dret de desistiment no és aplicable.

En els casos de data de reserva oberta, sí que existeix el Dret a desistiment.

FORMULARI DRET A DESISTIMENT

(Només ha d’emplenar i enviar aquest formulari si desitja desistir del contracte. El pot presentar a les oficines comercials de Vol de Coloms o adreçar-lo per correu electrònic a info@voldecoloms.cat.)

Cliqui aquí per descarregar el formulari de desistiment.