La vida que té el globus aerostàtic

12 abril 2022

La nostra empresa no existiria si no s’hagués inventat el globus aerostàtic. L’aeronau que ens permet volar per sobre la zona Volcànica de la Garrotxa i gaudir del seu paisatge.

El globus està format per diferents parts; la cistella, els cremadors, les botelles, la vela i totes les connexions que uneixen les diferents parts; tubs, cables, cintes, mosquetons…

Cada una de les parts té una vida útil que ens marca el fabricant. Tot i això, sempre es pot allargar, si s’ha tingut cura del material.

La part més delicada és la vela, ja que les altes temperatures i els rajos del sol fan que es vagi desgastant la tela. Podríem dir que té una vida d’unes 700 hores, no obstant hi ha molts aspectes que fa que pugui utilitzar-se més o menys temps; el color, depenent de la tonalitat que té la tela, fa que la incidència dels rajos solars desgastin amb més o menys mesura. La forma de guardar-la, és molt important no guardar-la si està humida. El pes que sustenta cada vol, la tela és l’encarregada d’aguantar tot el pes que hi ha dins la cistella, amb la qual cosa si es va sempre al límit màxim del pes que ens marca la taula de càrrega, farà que la vela es desgasti molt més ràpid, ja que s’haurà de mantenir l’aire de dins, a una temperatura més altra per poder flotar.

La segona part més visible i important, tot i que no tan fràgil com la vela, és la cistella. No té una vida útil, ja que pot durar per sempre. La seva estructura de metall i fusta fa que pugui resistir forts cops. El vímet i cuir amortitzen els impactes gràcies a la seva flexibilitat. Tot i això, perquè estigui en les millors condicions es poden anar fent petites reparacions, com canviar el cuir que s’ha anat gastant o pintar o canviar la fusta o el vim. Un fet crucial, és tenir les cistelles guardades en un garatge quan no s’utilitzen per protegir-les del fred, la pluja i el sol.

El tercer element imprescindible, són les botelles. Són els dipòsits del gas propà. Suporten grans pressions i per tal de poder utilitzar-les al cap de 10 anys, s’han de retimbrar per assegurar que poden continuar suportant aquestes altres pressions.

La quarta part important, són els cremadors. Els encarregats de generar la flama a causa de la combustió del gas propà. El més rellevant del seu manteniment és la neteja periòdica dels residus que es poden quedar dins els tubs i que poden bloquejar la sortida del gas.

Per acabar, per unir totes les parts hi ha elements com els cables, mosquetons, cintes o tubs que s’han d’anar revisant per veure que estan en bones condicions, per tal de substituir-los en cas que puguin tenir algun d’any.

Per assegurar que tot el globus aerostàtic està en condicions, aviació civil espanyola obliga a passar unes revisions periòdiques. Les veles, els cremadors i les cistelles han de passar revisions cada 100 hores de vol o en cas de no fer-les, al cap d’un any natural i les botelles cada 10 anys. D’aquesta manera ens assegurem que tot el globus està en bones condicions i no hi ha cap defecte que pugui ser un risc per la realització del vol.

Ja veus que tot i semblar molt fràgil el globus aerostàtic és una aeronau molt segura. Tot està controlat perquè durant tota la vida dels diferents elements estiguin en les millors condicions.

Ja ho saps, doncs:

VINE A CONÈIXER EL GLOBUS I FER UN VOL PER LA GARROTXA

Fes la reserva del vol en globus aquí!

Fes la reserva del vol en globus amb l’allotjament aquí!

Fes la reserva a mida aquí!

Comparteix